Skip to content

Historien

1967
1980
1993
1997
2014
2019
Georg Stangeland
Oppstart
Georg Stangeland AS
Nye lokaler: Fabrikkveien 2, Sandnes
Fisjon
Georg Stangeland AS og GS Eiendom og Finans. Driften fortsetter i
Georg Stangeland AS
Ny daglig leder
Leon Stangeland
Flyttet
Kvålveien 4, Sandnes
Omorganisering
via datterselskap
1967
1980
1993
1997
2014
2019
Georg Stangeland
Oppstart
Georg Stangeland AS
Nye lokaler: Fabrikkveien 2, Sandnes
Fisjon
Georg Stangeland AS og GS Eiendom og Finans. Driften fortsetter i
Georg Stangeland AS
Ny daglig leder
Leon Stangeland
Flyttet
Kvålveien 4, Sandnes
Omorganisering
via datterselskap

Georg Stangeland kjørte gravemaskin, og traff ved en tilfeldighet på Toralf Ølberg som jobbet ved Sola Blandeverket. Toralf merket seg Georg`s egenskaper bak spakene, og spurte om de to skulle gå sammen om å kjøpe gravemaskin. 

Georg hadde ikke penger, men det hadde Toralf som nettopp hadde solgt gården sin. De to ble enige om å satse og dro ut til Brøytfabrikken på Ree. Der la de pengene på bordet og fikk brøyten «Brøyt X2» i løpet av to uker.

I 1967 overtok Georg brøyten og hans egen lille entreprenørbedrift så dagens lys. De neste 13 årene drev han med kommunaltekniske anlegg og jobbet mye for bøndene på jæren.

Da firmaet i 1980 flyttet til egne kontor og verkstedlokaler på Kvål, ble firmaet omgjort til aksjeselskap.

1980 – tallet var nesten en sammenhengende opptur. Veksten på Jæren var sterk, Georg Stangeland AS hadde hendene fylle med opparbeidelse av boligfelt, industriområder og idrettsanlegg. Oppdragsgiverne var privatutbyggere, betongentreprenører, kommuner og staten. Georg måtte ansette flere folk i takt med økt arbeid. Ikke bare maskinførere, men også ingeniører hørte med i staben som på det meste talte 35 mann.

1997 overtok Leon Stangeland (sønn av Georg) den daglige driften. Leon ble ansatt i firmaet i 1988. Han har vært innom de fleste arbeidsområder og har i perioden vært håndmann, lastebilsjåfør og maskinkjører. Leon var i en årrekke anleggsleder og hadde stor interesse for entreprenørvirksomheten før han gikk inn som daglig leder. Han har i ettertid tatt lederskolen gjennom M.E.F. skolen.

I 2014 flytter GS Anlegg 150 meter fra Fabrikkveien 2 til dagens adresse i Kvålveien 4.

I 2019 gjennomførte GS Anlegg AS og Georg Stangeland AS omorganisering. Driften fortsetter i GS Anlegg og har i dag rundt 50 ansatte.

Firmaet er medlem av M.E.F – Maskinentreprenørenes Forbund.

Georg Stangeland og selger fra Brøyt