Skip to content

— et maskin­­entreprenør­­firma med lang erfaring

GS Anlegg utfører gravearbeid, anleggsarbeid og andre oppdrag direkte for statlige, kommunale og private byggherrer. Firmaet arbeider også som underentreprenør for distriktets entreprenører på større byggeprosjekt.

Vi har ca 50 kvalifiserte ansatte innen fagfeltene maskinkjører, anleggsrørleggere, lastebilsjåfører, anleggsarbeidere. Vi har også flere lærlinger. 

Firmaet har lærlingeordning, bedriften satser på å videreutvikle arbeiderene og vi er opptatt av HMS (helse, miljø og sikkerhet).

GS Anlegg er godkjent i StartBank og Sentralgodkjenningen. Vi er også medlem av MEF, maskinentreprenørenes forbund og OKAB (opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene).

Sertifikater og godkjenninger

GS Anlegg
GS Anlegg

Utstyrsparken

Vi har moderne maskiner og utstyr til alle typer jobber innen bygg- og anleggsbransjen.

Gravemaskiner

Fra 2,5 tonn til 40 tonn

Flere maskiner er utstyrt med GPS, rototilt og flere skuffer.

Vi har også noe spesialutstyr til maskinene som betongsaks, feiekost, vibroplate og meislehammer.

Hjullastere 

Fra 2,5 tonn til 20 tonn

Utstyrt med universalskuff og pallegaffel.

Komprimerings­utstyr

150 kg vibroplate – 12,50 tonn valsetog

Lastebiler

Lastebiler, traktor og dumper
Lastebiler m/ henger
Semitrailer m/ norslep henger eller maskinhenger
Lastebil m/ krokløft  og kranflak

HMS

Vi i GS Anlegg er stolte over våre ansatte, vår flotte maskinpark og over arbeidet som vi utfører.  

GS Anlegg jobber systematisk for et bedre arbeidsmiljø, bedre vern av det ytre miljø, mot forurensing, bedre behandling av avfall, bedre vern mot helse- og miljøskader fra produkter, samt forhindre ulykker/uhell.

Målsettingen er:  

  • Sikre de ansatte mot ulykker/uhell
  • Sikre bedriften og prosjektets utvikling
  • Bedre kvaliteten på varer og tjenester
  • Etterlevelse av myndighetenes krav

Kvalitet

Vi bruker MEFs KS/HMS system som er skreddersydd for MEFs medlemsbedrifter. Dette er ett verktøy som fører til:

  • Effektiv prosjektstyring
  • Gi oss trygghet for kvalitet, pris og levering til rett tid
  • Ivareta myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse
  • Sikre at våre egne krav ivaretas
  • Samhandle med involverte parter i et prosjekt
  • Ha oversikt over uønskede hendelser,avvik og endringer

Års
erfaring

50+

Historien

Det startet ved en tilfeldighet i 1966. Georg Stangeland kjørte gravemaskin, og traff ved en tilfeldighet på Toralf Ølberg som jobbet ved Sola Blandeverket. Toralf merket seg Georg`s egenskaper bak spakene, og spurte om de to skulle gå sammen om å kjøpe gravemaskin. Georg hadde ikke penger, men det hadde Toralf som nettopp hadde solgt gården sin. De to ble enige om å satse og dro ut til Brøytfabrikken på Ree. Der la de pengene på bordet og fikk brøyten «Brøyt X2» i løpet av to uker.