Skip to content
Solbakkane Ålgård Nord

Ålgård Nord

Gravearbeid / Grunnarbeid / Opparbeidelse / VA-anlegg / Veianlegg

Sted

Ålgård

Oppdragsgiver

Jadarhus Gjesdal AS

Foretaket stod ansvarlig for opparbeidelse av byggefelt Ålgård Nord C2. Omfatter 115 boenheter, hvorav 47 er rekkehus. Det ble bygget tre lavblokker, med garasjeanlegg i kjeller og 3 etg over. Kommunal adkomstveg med ledninger. Felles veier med ledningsanlegg og forlengelse av eksisterende samlevei.  4 stk felles parkeringsplasser.

Fjellsikring og bygging av fangvoll. Anlegge nytt bekkeløp ca 320 m.

Vi hadde ansvar for innmåling, utstikking og dokumentasjon av egne arbeider