Skip to content
GS Anlegg - Biltema

Biltema

Gravearbeid / Grunnarbeid / Masseutskifting og -transport / Riving / VA-anlegg / Veianlegg

Sted

Fabrikkveien 2, Stavanger

Oppdragsgiver

Biltema

Utført grunnarbeid ang. etablering et forretningsbygg for Biltema i Fabrikkveien 2, Stavanger.

Vi har hatt ansvar for Grunn- og utomhus arbeid

Delvis rivearbeid

Ombygging og tilbygg av eksisterende bygningsmasse

Grunnarbeid for nybygg (lager/varemottak og trafo)

Parkeringsplass, adkomstvei varelevering 13500 m² – med behandling av overflatevann

Arbeidet er utført for Entreprenørfirma Kvia AS