Skip to content
Bore skole - GS Anlegg

Bore skole

Gravearbeid / Grunnarbeid / Landskapsutforming / Masseutskifting og -transport / Opparbeidelse / Riving / VA-anlegg

Sted

Verdalsveien 31-35, Klepp

Oppdragsgiver

Entreprenørfirma Kvia AS

Sprenge og grave ut for nye Bore Skole. Opparbeidelse av utomhus området. 

Rive deler av Sørigarden, lage ny lekeplass på ca 600 m2, med flotte lekeapparat. 

Eksisterende idrettshall ble revet. Det ble sprengt og gravd ut for ny og større idrettshall. 

Opparbeide Verdalsveien i området ved skolen.