Skip to content

ESSO Hinna

Gravearbeid / Grunnarbeid / Masseutskifting og -transport

Sted

Hinna, Stavanger Kommune

Oppdragsgiver

Holta & Håland AS

Riving av eksisterende byggninger og fjerning av gamle tanker. Ca. 2.600 tonn forurenset masse er fjernet. Dette ble transportert med lastebil til Kristiansand for levering på godkjent deponeringsanlegg. Området er fylt opp og er ferdig gruset.