Skip to content
Fogdahuset - GS Anlegg

Fogdahuset

Gravearbeid / Grunnarbeid / Småjobber / VA-anlegg

Sted

Skippergata 5A

Oppdragsgiver

Sandnes Eiendomsselskap KF

Fogdahuset på Hana regnes som det nest eldste huset i Sandnes. Det er mest naturlig å starte historien i 1720-årene, da fogden Oluf Zachariassen kjøpte Hanagården. Vår jobb har vært å legge inn en 50 mm vannledning til sprinkleranlegget. Vi måtte krysse Skippergata og koble oss til en eksisterende vannledning