Skip to content
Naustervika - GS-Anlegg

Naustervika

Gravearbeid / Grunnarbeid / Landskapsutforming / VA-anlegg

Sted

Naustervika i Sandnes

Oppdragsgiver

Naustervika Avløpsforening

Det ble lagt nye spillvannledninger på hele hyttefeltet. Hovedtraseen ble lagt ned til den kommunale slamavskilleren. Flere hytter knyttet seg til etterhvert som vi kom til deres trase.