Skip to content
GS Anlegg Sandnes Rådhus

Sandnes Rådhus

Gravearbeid / Grunnarbeid / Masseutskifting og -transport / VA-anlegg / Veianlegg

Sted

Sandnes sentrum

Oppdragsgiver

Kruse Smith Entrepenør

GS Anlegg stod ansvarlig for grunnarbeider i forbindelse med bygging av nytt rådhus for Sandnes Kommune. Grunnforholdene er ikke bra i dette området, så bygget måtte peles. I april 2017 startet pele arbeidet på tomten. Over 384 peler på til sammen 12.000 m ble hammret 30m ned i grunn. I etterkant av dette ble grunn masser fjernet for å gi plass til kulverter, rørføringer og teknisk rom. En del av massene var forurenset og måtte transporteres til Svåheia deponi for spesialbehandling.

I løpet av sommeren ble fundamenter og bunnplate støpt på plass. Bygget er under grunnvannstand med ca -1,5 meter. Grunnvannet måtte pumpes ut i sjøen via sedimentbasseng og lamellutskiller, da lensevannet var forurenset av miljøgifter. Det nye rådhuset har en størrelse BRA 11384 m² fordelt på fire etasjer.