Skip to content
GS Anlegg - Skadberg

Kjerrberget

Gravearbeid / Grunnarbeid / Masseutskifting og -transport / Opparbeidelse / VA-anlegg / Veianlegg

Sted

Skadberg

Oppdragsgiver

Bygg-Service AS

GS Anlegg er ansvarlig utførende for infrastrukturen på byggefeltet Kjærberget B6 og B7. Byggefeltet ligger i Sola Kommune.

B6 er en blokk som består av 27 leiligheter fordelt på 3 etasjer.