Skip to content
Sørmarka kunstgressbane

Sørmarka kunstgressbane

Gravearbeid / Grunnarbeid / Landskapsutforming

Sted

Sørmarka Stavanger

Oppdragsgiver

Stavanger Kommune

Opparbeidelse av ny kunstgressbane ved Sørmarka Arene i Stavanger Kommune. Utgraving og omdisponering av ca 8000 m3 av eksisterende masse. Legging av drenering /VA ledninger. Oppbygging av fundament for kunstgressbanen og støping av fundamenter for lysmaster. Klargjøring for legging av kunstgressdekke ca. 9000 m2