Skip to content
Storholen 72 - Prosjekt GS Anlegg

Storholen GA 13

Gravearbeid / Grunnarbeid / Opparbeidelse / Riving / VA-anlegg / Veianlegg

Sted

Ganddal

Oppdragsgiver

Litlaberget Utbygging / Sandnes Kommune

Arbeidet omfatter bygging av hovedanlegget for ca 130 boenheter. Det er bygd 310 meter vei med tilknytning til Leiteveien og 350 meter med gang og sykkelveier. Det er opparbeidet komplette vann og avløpsanlegg inkludert to fordrøynings basseng samt lekeplasser og grøntanlegg. Tilkoplinger til eksisterende vann og avløpsanlegg vil være i Leitevegen og i gang/sykkelvei langs RV 44. Riving av bolighus og driftsbygninger.