Skip to content
Torg og kanalpark - Ålgård - GS Anlegg

Torg og kanalpark

Gravearbeid / Grunnarbeid / Landskapsutforming / Opparbeidelse / Totalentreprise / VA-anlegg

Sted

Ålgård sentrum

Oppdragsgiver

Gjesdal Kommune

Grunn-, betong- og anleggsgartnerarbeider. Høy standard.

Byggetrinn 3 opparbeidelse av nytt Torg og kanalpark og omfatter:

– Utgraving og planering av torg og kanal

– Bygging av VA-anlegg, inkludert fremføring av Ø315/400 fonteneledning til det gamle kraftstasjonsbygget oppstrøms i Figgjoelva. Fremføring av Ø355 FV ledning og 2 mindre trekkerør. Oppbygging, tetting og erosjonssikring av ny kanal.

  • Betong og mindre konstruksjonsarbeider, herunder støping av plater på mark, terskler, trapper, støttemurer og diverse mindre betongkonstruksjoner
  • Oppbygging av ulike plantearealer
  • Beplantning og etablering av ulike vegetasjonsdekker
  • Oppbygging av nytt torg, inkludert kantavslutninger, belegning og markeringer med svært høy kvalitet
  • Bygging av stier og gangveier
  • Levering og montering av prefabrikkert bro, omlag 16 lm spenn

DETTE PROSJEKTET FIKK STATENS PRIS FOR BYGGKVALITET I 2019

https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/