Skip to content

Tjenester GS Anlegg

GS Anlegg er en maskinentreprenør som utfører oppdrag for statlige, kommunale og private byggherrer. Med en bred maskinpark og høyt kvalifiserte ansatte utfører vi entreprenørtjenester i hele Rogaland.

Våre tjenester

 • Landskapsutforming
 • VA-anlegg 
 • Veianlegg 
 • Grunnarbeid
 • Riving 
 • Miljøsannering
 • Gravearbeid 
 • Anleggsarbeid 
 • Opparbeidelse av industriområder / tomter 
 • Masseutskifting og massetransport
 • Legging av belegningsstein
 • Etablering av hage / parkanlegg
 • Drenering
 • Nydyrking 
 • Grøfting

Tjenesteområder

 • Hustomter
 • Påbygg og nybygg
 • Garasjer
 • Byggefelt
 • Idrettsanlegg
 • Driftsbygninger
 • Industritomter

Ta kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester og arbeidsområder.