Skip to content

Trelasttunet Nærbø

Riving og opparbeidelse av Trelastvegen 1.  

Arbeidet utføres for Jærentreprenør.  Riving av eksisterende produksjonsbygg på ca. 1300 m². Grunnarbeid for 3 boligblokker med parkeringskjeller. Landskapsutforming med søppelconteinere, lekeplass og grøntareal.